Personvern og informasjonskapsler

FINNCRISP («FINNCRISP» eller «vi») og dets konsernselskaper behandler personopplysninger om de personer som besøker og benytter FINNCRISPs digitale plattformer og tjenester.

FINNCRISP og Lantmännen beskytter den personlige integriteten og sikter mot et høyt beskyttelsesnivå ved all behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger innenfor FINNCRISP og Lantmännen skjer i samsvar med den svenske personopplysningsloven (1998:204), eller lov som trer i stedet for denne, og tilsvarende lover i de land der Lantmännens selskaper driver virksomhet. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan Lantmännen og FINNCRISP behandler personopplysningene dine, og gjelder for samtlige av FINNCRISPs hjemmesider, mobilapper, plattformer i sosiale medier, kampanjer og konkurranser (nedenfor «FINNCRISPs Digitale Kanaler»).

Gjennom å besøke/benytte noen av FINNCRISPs Digitale Kanaler, samtykker du til at Lantmännen behandler personopplysningene dine i samsvar med det som framgår nedenfor.


HVA ER PERSONOPPLYNINGER?

En personopplysning er all informasjon som direkte eller indirekte sammen med andre opplysninger kan kobles til en i dag levende fysisk person. Det innebærer at helt ulike opplysninger som f.eks. navn og kontaktopplysninger eller konkurransebidrag utgjør personopplysninger.

 

HVILKEN TYPE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORDAN BRUKES DISSE?

Når du besøker/benytter eller kommuniserer med FINNCRISP i FINNCRISPs Digitale Kanaler, kan vi komme til å samle inn opplysninger om deg som: navn, postadresse, e-postadresse, mobilnummer og geografisk plassering. Hvis du deltar i konkurranser og liknende som vi arrangerer, kan vi behandle ytterligere personopplysninger som du velger å oppgi til oss.

Personopplysningene samles inn: (i) for at vi skal kunne kommunisere med deg, (ii) for å administrere konkurranser, premier og markedsaktiviteter, samt (iii) for å vedlikeholde, utvikle og forbedre FINNCRISPs Digitale Kanaler og de plattformene som de leveres på.

FINNCRISP kan også komme til å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring og kampanjetilbud, eller for å informere deg om andre produkter og tjenester som FINNCRISP og dets konsernselskaper tilbyr, og som kan være av interesse for deg. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, ber vi deg kontakte oss på personuppgiftsombud@lantmannen.com.

 

SIKKERHET FOR VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

FINNCRISP verner om en høy grad av sikkerhet for personopplysningene dine, og har med dette som formål gjennomført egnede tekniske- og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert adgang, endring, spredning eller ødeleggelse.

 

BEGRENSNINGER I UTLEVERINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

FINNCRISP kan engasjere eksterne samarbeidspartnere til å utføre oppgaver på FINNCRISPs vegne, for eksempel å hjelpe til med markedsføring, analysere data og levere tjenester. Utføringen av disse oppgavene kan innebære at FINNCRISPs samarbeidspartnere, både innenfor og utenfor EU, får tilgang til personopplysningene dine. Selskap som håndterer personopplysninger på FINNCRISPs vegne, må alltid undertegne en særskilt avtale med FINNCRISP for at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå for personopplysningene dine hos våre samarbeidspartnere.

FINNCRISP kan også komme til å utlevere personopplysninger til tredjepart, som f.eks. politiet eller annen myndighet, hvis det dreier seg om etterforskning av lovbrudd, eller om vi ellers er pålagt å utlevere slike opplysninger med støtte i en domstols- eller myndighetsbeslutning.

FINNCRISP kommer ikke til å utlevere personopplysningene dine i noen annen utstrekning enn det som beskrives i dette punkt 5.

 

EKSTERNE LENKER

Disse retningslinjene for personvern gjelder for informasjon som FINNCRISP behandler om deg innenfor rammen for FINNCRISPs Digitale Kanaler. FINNCRISPs Digitale Kanaler kan noen ganger inneholde lenker til eksterne hjemmesider eller tjenester som FINNCRISP ikke kontrollerer. Hvis du følger en lenke til et eksternt nettsted, oppfordres du til å gjøre deg kjent med de prinsippene for behandling av personopplysninger som gjelder for den aktuelle siden


RETT TIL INFORMASJON

Du har rett til når som helst å kreve at FINNCRISP skal slutte å behandle personopplysningene dine. I så fall ber vi deg vennligst om å ta kontakt med FINNCRISP på personuppgiftsombud@lantmannen.com. Du har også rett til én gang per år, på skriftlig forespørsel undertegnet av deg, å motta informasjon om hvilke personopplysninger som FINNCRISP har registrert om deg, samt å få eventuelle feilaktige opplysninger rettet.


KONTAKTINFORMASJON

Personopplysningsansvarlig for behandling av opplysningene dine er FINNCRISP, eller eventuelt lokalt konsernselskap. Hvis du har spørsmål om hvordan FINNCRISP behandler personopplysningene dine, eller vil ha opplysning om og kontaktopplysninger til utpekte personopplysningsombud i øvrige selskaper innenfor Lantmännenkonsernet, er du velkommen til å kontakte Lantmännens personopplysningsombud på personuppgiftsombud@lantmannen.com.

 

INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER – OG HVORDAN DE KAN UNNGÅS

 

FINNCRISPs bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på www.finncrisp.no. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på datamaskinen din for å for eksempel legge til rette for visse funksjoner, som navigering på nettstedet. Vi benytter også informasjonskapsler for å samle statistikk om antall besøkende på nettstedet, og for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å utvikle og optimere nettstedet. Endelig bruker vi informasjonskapsler for å se hvilke annonser som er relevante for deg, og for å kunne evaluere reklamekampanjene våre. Disse informasjonskapslene sporer blant annet om du har sett en reklamekampanje for FINNCRISP og/eller Lantmännens konsernselskaper på et annet nettsted, og siden kommet til FINNCRISPs nettsted.

Den informasjonen som samles inn via informasjonskapsler på www.finncrisp.no, brukes bare til FINNCRISP og Lantmännens konsernselskaps formål, dvs. ikke til tredjeparts formål. Informasjonskapsler brukes noen ganger til å samle inn opplysninger som anses å utgjøre personopplysninger, som f.eks. IP-adresser og informasjon koblet til IP-adressen, men ingen personopplysninger som kan knyttes direkte til deg som person.

Informasjonskapsler kan enten slettes automatisk når brukeren stenger nettleseren sin (såkalte «øktinformasjonskapsler»), alternativt lagres på brukerens datamaskin for å legge til rette for framtidige besøk på nettstedet (såkalte «permanente informasjonskapsler»). Også de permanente informasjonskapslene fjernes etter en viss angitt tid.

De informasjonskapslene som brukes på www.finncrisp.no, står oppført og beskrives i tabellen nedenfor.

Navn

Type informasjonskapsel og funksjon 

Data som lagres

Lagringstid

ASP.NET_SessionId

 

Denne informasjonskapselen er en forutsetning for at nettstedet skal fungere, og opprettes ved din ankomst til stedet. 

Nødvendig for å identifisere klienten med nettøkten. 

Slettes når nettleseren stenges. 

 

 

Epi:NumberOfVisits

 

Brukes hvis du benytter personalisering i EPiServer. Kriteriet holder greie på hvilken blokk alternativt hvilken «banner» som skal vises. Kan også gjelde innhold i løpende tekst. 

Gir kunden en bedre opplevelse på nettstedet. 

Permanent informasjonskapsel som slettes etter 2 år, da du kommer tilbake til nettstedet (oppdateres ved aktivitet). 

BIGipServerlantmannen.se_HTTP_Pool

Denne informasjonskapselen brukes til lastbalansering.

En teknisk løsning for å støtte flere samtidige brukere

Slettes når nettleseren stenges. 

Google Analytics: _utmat

Brukes til å regulere tidsintervallet på forespørsel fra Google Analytics.

Verktøy for å analysere besøkernes atferd for å forbedre kundeopplevelsen samt sikre funksjonaliteten til nettstedet. 

Slettes etter 10 minutter. 

Google Analytics: _utma

 

Brukes til å skille besøkere og økter. Informasjonskapselen oppdateres hver gang siden besøkes, og dataene sendes til Google Analytics.

Verktøy for å analysere besøkernes atferd for å forbedre kundeopplevelsen samt sikre funksjonaliteten til nettstedet. 

Slettes 2 år fra det siste besøket (oppdateres ved aktivitet). 

Google Analytics: _utmb

 

Brukes til å bestemme nye økter for hvert besøk på siden. Informasjonskapselen oppdateres hver gang siden besøkes, og dataene sendes til Google Analytics.

Verktøy for å analysere besøkernes atferd for å forbedre kundeopplevelsen samt sikre funksjonaliteten til nettstedet. 

Slettes 30 minutter fra det seneste besøket (oppdateres ved aktivitet). 

Google Analytics: _utmc

 

Brukes til å bestemme nye økter for hvert besøk. Informasjonskapselen oppdateres hver gang siden besøkes, og dataene sendes til Google Analytics. 

Verktøy for å analysere besøkernes atferd for å forbedre kundeopplevelsen samt sikre funksjonaliteten til nettstedet. 

Slettes når nettleseren stenges. 

 

Google Analytics: _utmz

 

Lagrer trafikkilden eller kampanjen som forklarer hvordan brukeren har kommet til nettstedet ditt. Informasjonskapselen oppdateres hver gang siden besøkes, og dataene sendes til Google Analytics. 

Disse informasjonskapslene brukes for å kunne vise relevante annonser til besøkeren, og for å se hvor mange besøkere som ser en reklamekampanje for Kunden på andre nettsteder og som siden gjennomfører kjøp på Kundens nettsted, samt til evaluering av Kundens reklamekampanjer. 

Slettes 6 måneder fra siste besøk (oppdateres ved aktivitet). 

 

 

Hvordan du kan unngå informasjonskapsler

Hvis du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler, kan nettleseren din stilles inn slik at den automatisk nekter lagring av informasjonskapsler, eller informerer deg hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel. Gjennom nettleseren kan du også slette informasjonskapsler som har blitt lagret tidligere. Hvis nettleseren din nekter informasjonskapsler, kan det medføre at funksjonaliteten på www.finncrisp.no begrenses.

 

Sosiale nettverk

Nettstedet setter noen ganger inn innhold og delingsverktøy fra sosiale nettverk. Disse leverandørene kan dermed komme til å bruke informasjonskapsler på FINNCRISPs nettsted. Lantmännen eller FINNCRISP har ingen tilgang til, og kan ikke styre over disse informasjonskapslene eller de opplysninger de samler inn. Du bør kontrollere relevant tredjeparts nettsted(er) for ytterligere informasjon om disse informasjonskapslene, og om hvordan du kan velge bort å motta dem.

Gyldig fra 11/8-2016.